A) Snažím se jím/jí nebýt

 

 

B) Snažím se, aby jím/jí nebyli ti druzí